Biblioteka
Przygotował: Amator; nadesłał: Gleacken
Ford
Niemcy 1982