Biblioteka
Przygotował: Amator; nadesłał: Gleacken
Ford System
Niemcy 1971