Sztuka
  Sztuka, to dzia w którym bdziemy
zamieszczali wszelkie objawy twórczoci zwizanej
ze Starym Fordem, a zwaszcza Taunusem.

Znajd si tu prace graficzne, fotograficzne,
malarskie i z kadej innej dziedziny sztuki,
która akurat przyjdzie komu do gowy.

Jak zawsze liczymy na Wasz
nieograniczon wyobrani ;)
Camera obscura & Stare Fordy
Podczas Zlotu Taunus.PL Rajdu Starych Fordów w Zdworzu w 2013 roku kada zaoga otrzymaa od nas aparat otworkowy, czyli camer obscur ;) Wszystkie ponad 50 apartów wykonalimy samodzielnie z Flonderem, Kasi i Gosi z pudeek od zapaek ...
Ford Taunus 3D
Opisz Wam pewn histori, bo jest do ciekawa ... Przy ostatnim remoncie strony klubowej Taunus.PL natknem si na ciekaw grafik u znajomych z Argentyny w Club Taunus Argentina i Mundo Taunus. By to rysunek Dziobaka wykonany w 3D. Praca bya wietna i chciaem, aby jej fragment sta si odtd motywem przewodnim naszego klubu ....