Sztuka
Amator
 
Opisz Wam pewn, ciekaw histori ...
 
Przy ostatnim remoncie strony klubowej Taunus.PL natknem si na ciekaw grafik u znajomych z Argentyny w Club Taunus Argentina i Mundo Taunus. By to rysunek Dziobaka wykonany w 3D. Praca bya wietna i chciaem, aby jej fragment sta si odtd motywem przewodnim naszego klubu. Dostaem rysunek w nieco lepszej rozdzielczoci od Fabricio Montero z Mundo Taunus, ale nie wiedzia kto i kiedy go wykona.Sam jestem grafikiem i szanuj prawa autorskie. Dlatego nie chciaem posugiwa si czyj prac bez zgody autora. Zaczem wic szperanie i mae ledztwo. Po jakim czasie napotkaem si na t grafik w portfolio polskiej firmy (!!!) Studia Woowski&Partners. No to niele. Napisaem wic do waciciela prob o moliwo bezpatnego wykorzystania grafiki dla celów naszego klubu. Pan Jacek Woowski zgodzi si bez problemu i przekaza mi jeszcze namiar na autora pracy :) Ku mojemu zaskoczeniu okazao si, e jest nim Steve - Stefan Jarek obos - który sam ma Dziobaka i na dodatek mieszka kilka kilometrów ode mnie!Tak wic grafika Taunusa obiega wiat, zatoczya koo i z Ameryki Poudniowej trafia wprost na nasz stron :)

Ale to jeszcze nie koniec tej historii, a waciwie mona powiedzie, e jej pocztek ...

Steve postanowi rozwin projekt i doprowadzi go do perfekcji. W oparciu o nowe rysunki, pomiary,  zdjcia i skany powstaje niepowtarzalny model Taunusa TCI, który o ile nam wiadomo, bdzie jak dotd jedyn na wiecie konstrukcj Dziobaka wykonan w 3D. Kto wie ... by moe kiedy, w docelowej wersji, bdzie mona obejrze wirtualne auto ze wszystkich stron, albo wnikn do jego wntrza? ;)

A zatem bdziemy ledzi prace nad tym projektem i kibicowa autorowi :)
Powyej generowanie modelu3D na podstawie rysunków i skanów wedug wczeniejszego projektu.
Przyzna trzeba, e wyglda niesamowicie.- - - -

Tym razem jednak prace nad nowym, idealnym Taunusem bdziemy mieli okazj ledzi od samego pocztku na bieco :)

Pierwszy etap to skany z rzeczywistoci. Maj na celu wprowadzenie maksymalnie wielu informacji o ksztacie i proporcjach elementów. Te niebieskie kwadraciki to miejsca z których Steve dokona uj. Jak wida przy okazji zeskanowa si kawa otaczajcej auto rzeczywistoci ;)Teraz przerwa w modelowaniu. Na podstawie zdobytego materiau mona bardzo wiernie narysowa rzuty a nastpnie rysunki techniczne wzorujc si na zeskanowanym modelu. Tego typu materia w przypadku Taunusa TC I jest zupenie niedostpny i nigdzie nie by publikowany. Gdyby tak tylko mona byo wycign troch szkiców z fabryki Forda ....S ju pierwsze rysunki techniczne.No to mamy rysunki techniczne!
S niezbdne do dalszych prac, okrelenia proporcji, wielkoci stosunku poszczególnych elementów itp.Tego z pewnoci nie znajdziecie w caym internecie :) Steve rozrysowa ju rzuty wszystkich wersji nadwoziowych Forda Taunusa TC I. Prawdopodobnie tego typu projekty, wykonane z taka dokadnoci, dostpne s jedynie we wspomnianych wczeniej archiwach konstruktorów Forda.Ale nasz kolega pracuje dalej. Poniej wida jak w przestrzeni powstaj poszczególne elementy blacharskie nadwozia naszego Dziobaka. Wyglda to do kosmicznie i rozbudza wyobrani. Jakby tak mona byo po skoczonej pracy, klikn na taki botnik, potem "enter" i gotowy element pojawiby si u nas w garau :) Kiedy na pewno tak bdzie ... ale póki co pozostaje nam "perfect world" w rzeczywistoci wirtualnej.A tu moemy sobie obejrze powstae elementy w przestrzeni 3D:kliknij na obrazek lib link:
https://sketchfab.com/models/655c28bb46b74d9b81355c71ed32ad26


 
Prace trwaj ....