Technika
Przygotował: Jeti
Elementy składowe karoserii - Taunus TCII

NadwozieWiększa wersja 2720x1720 pixeli (615KB)
Podwozie

Większa wersja 2720x1720 pixeli (625KB)