Biblioteka
Kuki vel. Krzak
Biała Karta - Ford Taunus

Jeśli będziemy chcieli zarejestrować naszego starego Forda na zabytkowe tablice, niezbędne będzie do tego wypełnienie tzw. Białej Karty. Jest to Karta Ewidencyjna Zabytku Ruchomego Techniki zawierająca dokładny opis pojazdu oraz jego zdjęcia. Zamieszczamy tutaj przykład Białej Karty sporządzonej dla Forda Taunusa Kukiego vel. Krzaka. Na jej podstawie łatwiej będzie wykonać własną, korzystając choćby z wszelkich zawartych w niej informacji technicznych.