Biblioteka
PrzygotowałAmator
Ford Consul
Niemcy 1974